Opgeleverd

Binnen een maand 70% verkocht!

6 augustus '21

Nog geen maand na de toewijzing van de woningen in De Bastide 6 is 70% van de woningen al verkocht! Dat laat maar weer zien hoe populair dit nieuwbouwplan is. En daar blijft het niet bij want er staan nog eens 7 tekenafspraken gepland. Voor alle kopers is het nu wachten totdat ze naar de notaris mogen maar voor het zover is, moet er eerst voldaan zijn aan alle opschortende voorwaarden. Daarom geven we je graag een update van de stand van zaken.

Update opschortende voorwaarden

We hebben goed nieuws voor alle kopers van een woning in De Bastide 6. Aan de eerste opschortende voorwaarde is voldaan want het verkooppercentage van 70% is inmiddels gehaald. Nu is het alleen nog wachten totdat de grond bouwrijp is gemaakt en er een onherroepelijke omgevingsvergunning is. 

Wanneer aan alle 3 de opschortende voorwaarden is voldaan, kan het plan gegund worden. Op dat moment kan de grond dus geleverd worden en krijgen de kopers van een woning in De Bastide 6 een uitnodiging om naar de notaris te gaan. Naar verwachting zal dit in het vierde kwartaal van 2021 zijn. 

  Naar het woningaanbod
  Meer nieuws